Escape from New York (1981) แหกนรกนิวยอร์ค

Escape from New York (1981) แหกนรกนิวยอร์ค
7.2
IMDB: 7.2/10 107,599 votes

4 nominations.

UK, USA

Escape from New York (1981) แหกนรกนิวยอร์ค

ปี ค.ศ.1997 มหานครนิวยอร์กคือคุกขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ที่นั่นมีอาชกรทุกประเภทอยู่ 3 ล้านคน ทุกคนมีสิทธิ์เข้าไปอยู่ แต่ไม่มีสิทธิ์ออกมา ภารกิจที่ยอดอาชญรได้รับมอบหมายก็คือไปช่วยประธานาธิ บดี สหรัฐอเมริกา ที่ถูกจับเป็นตัวประกันอยู่ในกำมือนักโทษที่หฤโหดที่ สุดในเรือนจำออกมาให้ได้ …..

ขอหนัง + แจ้งหนังเสีย